Instytut Tomistyczny

Witamy na stronie Instytutu Tomistycznego


 

thomas
św. Tomasz z Akwinu
mal. Mariusz Robak (2011)
wg Fra Bartolomeo (1472-1517)

Instytut Tomistyczny (IT) w Warszawie istnieje od 1958 roku. Założony przez polskich dominikanów z inspiracji kardynała Stefana Wyszyńskiego, realizuje projekty naukowe, których celem są studia nad polską i europejską tradycją teologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem myśli św. Tomasza z Akwinu. Krytyczne edycje dzieł średniowiecznych teologów, tłumaczenia tekstów Tomasza oraz publikacja prac dotyczących jego nauczania, gromadzenie polskiej bibliografii tomistycznej, wydawanie rocznika „Przegląd Tomistyczny” – oto główne zadania, jakie stoją dzisiaj przed pracownikami i współpracownikami IT.
Ważną część naszej pracy stanowi działalność edukacyjna: wykłady, sympozja, dysputy, które przybliżają współczesnemu odbiorcy – niekoniecznie specjaliście – spuściznę klasycznej filozofii i teologii. Nie chcemy, aby to wielkie dziedzictwo pozostawało jedynie w muzeach i na kartach historii, chcemy je przekazywać i twórczo podejmować.
Instytut Tomistyczny to także doskonała i wciąż rozwijająca się biblioteka: kilkadziesiąt tysięcy tomów książek i czasopism, które są do dyspozycji czytelników.

Zapraszamy do korzystania z niniejszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że będziemy spotykać Was nie tylko tutaj, ale również podczas wykładów, czy w naszej bibliotece na dominikańskim Służewie.

Bracia dominikanie
z Instytutu Tomistycznego

zzz

Zmarł o. Kazimierz Marciniak OP

Instytut Tomistyczny

Zapraszamy do zapisania się do listy informacyjnej IT.

Zapisz się na listę informacyjną

W mailach informujemy o najbliższych spotkaniach, nowościach wydawniczych i innych ważnych wydarzeniach dotyczących działalności Instytutu Tomistycznego.