Instytut Tomistyczny

30-lecie śmierci o. Bernarda Przybylskiego OP
10 października 2009 r.

Spotkanie w 30. rocznicę śmierci o. Bernarda Przybylskiego OP, założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu Tomistycznego.

W sobotę, 10 października 2009 r., na warszawskim Służewie obchodzono 30. rocznicę śmierci o. Bernarda Przybylskiego OP, założyciela Instytutu Tomistycznego. Z tej okazji Mszę św. o godz. 18.00 odprawił dyrektor IT, o. Michał Paluch OP. Mszę koncelebrowało bardzo liczne grono kapłanów.

Pytając w homilii o dziedzictwo o. Bernarda, z którego dziś wypada nam korzystać, celebrans zachęcał, by dominikanie uczyli się stawiać sobie wielkie cele i ambitne zadania, by stawiali je z pokorą i nie dla własnej chwały.

Ojciec Bernard Przybylski OP przed wojną był duszpasterzem akademickim w Poznaniu, następnie, już po wojnie, został wychowawcą nowicjuszy. W 1951 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie założył Instytut Tomistyczny. Głównym zamysłem o. Przybylskiego było stworzenie zespołu teologicznych doradców Episkopatu. Dominikanin czuł i wiedział, że Kościołowi w Polsce potrzebne jest intelektualne zaplecze.

Po Mszy Św. w auli o. Jacka Woronieckiego odbył się wykład o. prof. Bogusława Kochaniewicza OP, kierownika Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, o „zapomnianej mariologii” o. Bernarda. Prelegent z różnych wątków mariologii o. Przybylskiego wybrał temat dotyczący miejsca i roli Maryi w Kościele. Kwestią tą o. Bernard interesował się – jako jeden z nielicznych teologów – jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Już wówczas posługiwał się tytułem Maryi jako „Matki Kościoła”. Jako taką ogłosi Maryję Paweł VI dopiero na zakończenie III sesji soborowej 21 listopada 1964 roku. Jeśli zważyć, że zrobił to w odpowiedzi na starania biskupów polskich i pamiętać, że o. Bernard był niezmiernie cenionym przez Ks. Prymasa Wyszyńskiego jego doradcą teologicznym, jasny się staje istotny wkład o. Bernarda Przybylskiego nie tylko w mariologię, ale i w cześć Maryi w kulcie chrześcijańskim. Jak zaakcentował prelegent, spuścizna mariologiczna o. Bernarda domaga się dalszych badań.

Wykład dopełniła atrakcyjna dyskusja, a całej imprezie towarzyszyła wystawa urządzona staraniem Instytutu Tomistycznego.