Instytut Tomistyczny

Dominikanie wobec wyzwania tomizmu
międzynarodowa konferencja naukowa, 1-5 lipca 2010 r.

Siedemdziesięciu siedmiu dominikanów z całego świata wzięło udział w konferencji pt. „Dominikanie wobec wyzwania tomizmu”, która odbyła się w Warszawie w dniach 1-5 lipca 2010 r. Organizatorem konferencji był Instytut Tomistyczny.

Dominicans and the Challenge of Thomism– Tytuł konferencji, może nieco zaskakujący, dobrze oddaje cel i treść tego spotkania. Jego uczestnicy, a są to naukowcy, wykładowcy akademiccy oraz doktoranci dominikańscy, starali się nie tylko przedstawić stan studiów nad myślą św. Tomasza z Akwinu, lecz także zmierzyć się z wyzwaniem, jakie stawia myśl Akwinaty współczesnej filozofii i teologii – tłumaczy dominikanin o. Paweł Krupa z Instytutu Tomistycznego. – Celem tego spotkania było także szukanie dróg współpracy na poziomie międzynarodowym, zwłaszcza dla młodszego pokolenia badaczy – dodaje dominikanin.

Siedemdziesięciu siedmiu dominikanów z całego świata (Argentyny, Czech, Filipin, Francji, Niemiec, Nigerii, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch przez kilka dni dyskutowało wokół tematów związanych z metafizyką, etyką, biblistyką, eklezjologią czy teologią moralną.

Językami spotkania były angielski i francuski.

Instytut Tomistyczny przygotował specjalną stronę internetową (www.it.dominikanie.pl/warsawconference), na której można zapoznać się z dokładnym programem sesji, a także posłuchać nagrań wystąpień.

Owocem konferencji jest także wydana przez Instytut Tomistyczny publikacja "Dominicans and The Challenge of Thomism".