Instytut Tomistyczny

Poszerzone spotkanie redakcji "Przeglądu Tomistycznego"
27 września 2013 r.

Zgodnie z tradycją, 27 września 2013 r. odbyło się doroczne poszerzone spotkanie redakcji Przeglądu Tomistycznego.

Jak zwykle była to okazja do spotkania się w gronie współpracowników i przyjaciół Przeglądu z różnych uczelni i placówek naukowych (UW, UJ, UKSW, UAM, UŁ, IBL PAN, IFIS PAN). Redaktor naczelny – prof. Zenon Kałuża – we właściwy sobie sposób umożliwia podjęcie merytorycznej dyskusji o opublikowanych w ostatnim numerze lub o planowanych na bliższą i dalszą przyszłość artykułach, a przyjazny klimat tworzony przez członków IT sprzyja naukowym dyskusjom. W tym roku cieszyliśmy się szczególnie z obecności naszych przyjaciół z Uniwersytetu w Łodzi: prof. Elzbiety Jung i prof Marka Genslera, którzy - choć należą do bliskiego kręgu przyjaciół Przeglądu - na spotkanie redakcji przybyli po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że zaowocuje to wieloma publikacjami na łamach naszego rocznika.