Instytut Tomistyczny

Konferencja o egzegezie biblijnej św. Tomasza
20-22 kwietnia 2015 r.

W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem: „Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie”.

Organizatorem konferencji jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja wpisuje się w realizowany na tym wydziale międzynarodowy grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Biblia i metafizyka. Hermeneutyka średniowiecznych komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum” (2012-2015). Instytut Tomistyczny jest partnerem konferencji.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na poniższym plakacie oraz w folderze informacyjnym (kliknij, aby powiększyć).

Plakat:

Konferencja naukowa w Toruniu 2015


Folder informacyjny:

Konferencja naukowa w Toruniu 2015