Instytut Tomistyczny

Zenon Kałuża odznaczony
wyróżnienia akademickie dla redaktora Przeglądu Tomistycznego

W ostatnich dniach kwietnia 2015 r. profesor Zenon Kałuża, wybitny polski mediewista na stałe zamieszkały we Francji, redaktor naczelny Przeglądu Tomistycznego – pisma wydawanego przez dominikański Instytut Tomistyczny, otrzymał dwa ważne wyróżnienia akademickie.

Pierwsze z nich to doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Babeş'a i Bolyai'a w Cluj (czyt. Kluż, Rumunia). Uczelnia w Cluj jest najstarszym rumuńskim uniwersytetem. Oficjalnie otwarta w 1871 roku, swoimi korzeniami sięga do kolegium jezuickiego, założonego tutaj w roku 1581 z fundacji Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu i króla Polski. Pierwszym rektorem kolegium był Polak, ksiądz Jakub Wujek SJ, słynny tłumacz Biblii na język polski. Pamięć o nim, podobnie jak i o królewskim fundatorze uczelni, jest w Cluj wciąż żywa.

Pomysł przyznania prof. Kałuży zaszczytnego wyróżnienia zrodził się w Instytucie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Wśród jego wykładowców i współpracowników znajdują się młodsi koledzy i uczniowie prof. Kałuży, który – choć sam nigdy nie pełnił funkcji dydaktycznych – w swojej pracy badawczej zawsze hojnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem, gromadząc wokół siebie międzynarodowe grono przyjaciół-badaczy. Wielu z nich chętnie uznaje w nim swojego naukowego przewodnika i mistrza.

Uroczystości, która miała miejsce 22 kwietnia bieżącego roku, przewodniczył prezes senatu uczelni, dziekan wydział teologii prawosławnej, ks. prof. Ioan Chirilä, prezentacji kandydata dokonał prof. Alexander Baumgarten, szef Instytutu Historii Filozofii Średniowiecznej w Cluj, laudację – gościnnie – wygłosił prof. Maarten Hoenen, vice-rektor Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria). Wśród gości i przyjaciół Profesora, przybyłych na tę uroczystość znaleźli się: dr Monica Brinzei (IRHT, Paryż), prof. György Geréby (CEU, Budapeszt), prof. Carsten Wilke (CEU, Budapeszt), prof. Henryk Anzulewicz (Bonn), dr Dragos Calma (Paryż), o. dr Paweł Krupa OP (IT, Warszawa).

p

Wykład prof. Kałuży poświęcony był wybranym elementom doktryny Jana Gersona (1363-1429) jako przykładu zmian w pojmowaniu teologii u schyłku średniowiecza.

Zdjęcia ze spotkania

Kilka dni później, 30 kwietnia 2015 r., tym razem w Pradze, prof. Kałuża otrzymał od Czeskiej Akademii Nauk honorowy medal im. Františka Palacký'ego. Medal ten, ustanowiony na cześć wielkiego czeskiego historyka i polityka, działającego w XIX wieku, jest przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych. Choć w swoich pracach prof. Kałuża wielokrotnie zajmował się historią uniwersytetu praskiego w średniowieczu oraz poglądami czeskich filozofów i teologów tej epoki, to – jak podkreślano – medal honorowy został mu przyznany za całokształt jego prac badawczych.

Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce w Akademickim Centrum Konferencyjnym, w ramach francuskojęzycznego seminarium z historii filozofii średniowiecznej. Całości przewodniczył prof. Pavel Baran, zastępca prezesa Czeskiej Akademii Nauk, a laudację wygłosił o. dr Paweł Krupa OP (IT, Warszawa). Wśród gości obecni byli czescy mediewiści: prof. František Šmahel, dr Ota Pavliček i dr Pavel Blažek.

Okolicznościowy wykład prof. Kałuży dotyczył jego ostatnich prac nad Kroniką polską Wincentego Kadłubka.

Zdjęcia ze spotkania

Serdecznie gratulujemy!