Instytut Tomistyczny

Piękno. Między Wschodem a Zachodem
sesja naukowa, 24 października 2015 r.

Instytut Tomistyczny oraz Studium Chrześcijańskiego Wschodu wspólnie zorganizowały sesję naukową poświęconą zagadnieniu piękna.

Czym jest piękno? Czy jest tylko odczuciem w umyśle oglądającego świat człowieka? Czy jest teoretyczną kategorią estetyki filozoficznej? A może jest ono jednak realnie i obiektywnie zakorzenione w strukturze bytu?

Instytut Tomistyczny i Studium Chrześcijańskiego Wschodu zorganizowały sesję poświęconą koncepcji piękna w myśli zachodniej i wschodniej filozofii i teologii. Sesja odbyła się w sobotę, 24 października 2015 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, Warszawa-Służew (metro Służew).

Poniżej prezentujemy nagrania z sesji.

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska: Zachodnia estetyka filozoficzna dawniej i dzisiaj

o. dr Kevin O'Reilly OP: Towards a Thomistic Participatory Aesthetics (Ku tomistycznej estetyce partycypacyjnej)
Treść wystąpienia zostanie opublikowana w kolejnym tomie Przeglądu Tomistycznego.
Osoby zainteresowane tomistyczną koncepcją kategorii piękna zachęcamy do lektury artykułu Jana Kiełbasy, opublikowanego w Przeglądzie Tomistycznym, tom XIX, rok 2013.

dr Paweł Krupa OP: Homilia podczas Mszy świętej

bp prof. Michał Janocha: Wschodnia estetyka teologiczna – dawniej i dzisiaj

s. dr hab. Teresa Obolevich: Teandryczny wymiar sztuki w tradycji wschodniochrześcijańskiej

Mateusz Środoń: Między Wschodem a Zachodem. Kilka uwag praktyka

dyskusja panelowa

 

Sesja o pięknie