Instytut Tomistyczny

Stan doskonałości? Św. Tomasz o życiu zakonnym
sobota, 30 stycznia 2016 r.

W sobotę, 30 stycznia 2016 r., z okazji święta św. Tomasza z Akwinu oraz kończącego się Roku Życia Konsekrowanego, Instytut Tomistyczny zorganizował jednodniową sesję popularno-naukową zatytułowaną „Stan doskonałości? Św. Tomasz o życiu zakonnym”.

Promocje doktorskie franciszkanina Bonawentury i dominikanina Tomasza z Akwinu wywołały na Uniwersytecie w Paryżu ostry spór wokół zakonów żebrzących. Tomasz z Akwinu kilkakrotnie podjął ten temat w swoich pismach polemicznych: Contra impugnantes („Przeciw tym, którzy zwalczają kult Boga i życie zakonne”, 1256), De perfectione („O doskonałości życia duchowego”, 1269) oraz Contra retrahentes („Przeciw nauce tych, którzy odciągają [młodzież] od życia zakonnego”, 1271). Tematowi temu poświęcił również jedną ze swoich dysput. Treścią ideową sporu oraz bardzo oryginalną nauką św. Tomasza zajęli się o. dr Paweł Krupa OP i o. prof. Jacek Salij OP.

Doskonałość jest pojęciem, które może budzić wątpliwości i pytania, a czasem nawet wieść na manowce. Oczami czternastowiecznego inkwizytora spojrzał na to zagadnienie o. dr Tomasz Gałuszka OP.

Nie chceliśmy jednak pozostawać jedynie w przeszłości. Czym jest życie zakonne dzisiaj? Jak rozumieją kwestię chrześcijańskiej doskonałości patrzący na zakonników świeccy? Z tą tematyką zmierzyli się dr Monika Waluś i red. Zbigniew Nosowski (Więź).

Prezentujemy nagrania wystąpień podczas sesji naukowej.

o. dr Paweł Krupa OP
Znak końca świata – zakony żebracze w oczach profesorów paryskich w XIII wieku

 

o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
Doskonałość i stan doskonałości w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

 

o. dr Michał Golubiewski OP
O wierności - kazanie wygłoszone podczas sesji

 

o. dr Tomasz Gałuszka OP
Doskonałość jako herezja. Studium XIV-wiecznych protokołów inkwizycyjnych Jana Schwenkenfelda OP

 

dr Monika Waluś, red. Zbigniew Nosowski
Powołani bardziej czy inaczej? Współczesne życie zakonne w oczach katolików świeckich

 

Dyskusja panelowa na zakończenie sesji