Instytut Tomistyczny

Zapraszamy serdecznie na nową serię spotkań naukowych z zakresu teologii: Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego. Odbywające się co miesiąc Wykłady zorganizowane będą w cykle tematyczne – pierwszy z nich, który potrwa od lutego do czerwca 2017 r., poświęcony będzie kwestii zbawienia. Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się m.in.: prof. Adrian Schenker OP, jeden z najbardziej uznanych europejskich biblistów, oraz prof. Matthew Levering, znakomity teolog amerykański i znawca myśli św. Tomasza z Akwinu.

Pierwszy wykład, zatytułowany Ofiara Chrystusa – zadośćuczynienie, okup czy uwielbienie? Teologiczne interpretacje zbawczego dzieła Chrystusa, odbędzie się 17 lutego o godz. 19.00, a wygłosi go dr Maciej Roszkowski OP – teolog, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów.

Pełen program tegorocznego cyklu:

17 lutego, godz. 19.00: dr Maciej Roszkowski OP, Ofiara Chrystusa – zadośćuczynienie, okup czy uwielbienie? Teologiczne interpretacje zbawczego dzieła Chrystusa.

9 marca, godz. 19.00: prof. Adrian Schenker OP, Męczeństwo i soteriologia w 7 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej. Najbliższa biblijna paralela ze słowami Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy (wykład tłumaczony z języka angielskiego).

28 kwietnia, godz. 19.00: prof. Matthew Levering, Stworzenie i odkupienie (wykład tłumaczony z języka angielskiego).

18 maja, godz. 19.00: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK, Zadatek dziedzictwa: czy jesteśmy w połowie zbawieni? U biblijnych podstaw soteriologii św. Tomasza z Akwinu.

Wykład główny: 24 czerwca, godz. 16.00: dr Mateusz Przanowski OP, Zadośćuczynienie (satisfactio). Podstawowa kategoria soteriologii św. Tomasza z Akwinu.

Głównym organizatorem Wykładów jest Instytut Tomistyczny, zaś współorganizatorem – Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Wszystkie Wykłady odbywać się będą w klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie (Aula im. o. Jacka Woronieckiego OP, ul. Dominikańska 2). Wstęp wolny.