Instytut Tomistyczny

Tractatus De vita contemplativa et activa

Henricus Bitterfeld de Brega OP

publikacje_bitterfeld_d

E codicibus manu scriptis ediderunt †Bruno Mazur, Ladislaus Seńko, Richardus Tatarzyński. Prefationem curavit Casimirus Marciniak OP
Studia „Przeglądu Tomistycznego”, T. 4
Warszawa: 2003
CXXXI, 190 s.; 25 cm
ISBN 83-905171-3-2


Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE.

Streszczenie:


Jest to wydanie dzieła Henryka Bitterfelda, dominikanina urodzonego w Brzegu na Śląsku, pochodzącego z flamandzkiej rodziny Venken. Działał on przez większość życia na praskim Uniwersytecie Karola, współpracując przez pewien czas z generałem Zakonu Dominikańskiego Rajmundem z Kapui w przygotowaniu reformy. Traktat powstał ok. 1397–1399 roku i jest największym tekstem poświęconym życiu kontemplacyjnemu i czynnemu, jaki powstał w średniowieczu. Wydanie zawiera opis aktualnego stanu badań nad życiem i spuścizną autora, katalog krytyczny jego dzieł i wstęp edytorski w języku polskim i niemieckim.

Spis treści:


IXHenryk Bitterfeld z Brzegu. Stan badań nad życiem i spuścizną pisarską

XXIIKatalog krytyczny dzieł Bitterfelda

XXIXWstęp edytorski

LXIXHeinrich von Bitterfeld aus Brieg. Forschungstand zu seinem Leiben und schriftstellerischen Werk

LXXXIIIDer kritische Katalog der Werke Bitterfelds

XCIEditische Einleitung

TRACTATUS DE VITA CONTEMPLATIVA ET ACTIVA
Epistula dedicatoria 3

3DE VITA CONTEMPLATIVA

7Tractatus primus

71Tractatus secundus

117Tractatus tertius

137DE VITA ACTIVA

181Index locorum biblicorum

187Index personarum