Instytut Tomistyczny

Zapraszamy serdecznie na tegoroczną edycję „Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego”, która w całości poświęcona będzie zagadnieniu natury i łaski. Czy człowiek jest z natury skierowany ku Bogu? Na czym polega życie łaską? Jakie są relacje między tym, co nadprzyrodzone a tym, co naturalne? To tylko niektóre z pytań, na które w tym roku będziemy się starać odpowiedzieć.

Wśród tegorocznych wykładowców będą prof. Lawrence Feingold – znakomity amerykański teolog, specjalizujący się m.in. właśnie w zagadnieniu naturalnego pragnienia Boga, a także ks. prof. Andrew Pinsent – dyrektor Ian Ramsey Centre na Uniwersytecie Oxfordzkim.

Zapraszamy serdecznie na nową serię spotkań naukowych z zakresu teologii: Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego. Odbywające się co miesiąc Wykłady zorganizowane są w cykle tematyczne – pierwszy z nich, który trwa od lutego do czerwca 2017 r., poświęcony jest kwestii zbawienia.

W roku akademickim 2011/2012 zastanawialiśmy się nad teologicznymi podstawami wolności wobec Objawienia, wiary, religii i wyznania w dyskusjach teologicznych na przestrzeni dziejów (Biblia, ojcowie Kościoła, średniowiecze, św. Tomasz z Akwinu, reformacja, Oświecenie, Vaticanum II).

W roku 2010/2011 podejmowaliśmy refleksję nad tym, co w Kościele zmienia się wraz z kulturą i rozwojem doktryn, a co pozostaje niezmienne i nienaruszone.

W pierwszej połowie 2010 r. Instytut Tomistyczny zorganizował trzy spotkania o współczesnych problemach, na które zaprosił współczesnych teologów dominikańskich.

Celem wykładów było zwięzłe wprowadzenie w teologię św. Tomasza. Akwinata jest dziś zwykle zauważany i doceniany – słusznie zresztą! – jako filozof. Nieprzypadkowo jednak najważniejszym jego dziełem była Summa teologii. Cykl „Święty Tomasz z lotu ptaka” ma być szansą na spotkanie z myślą wielkiego dominikanina, który był zafascynowany Bogiem i studiował stworzoną rzeczywistość przede wszystkim po to, by się do Niego zbliżyć.

Każdy z wykładów stanowi autonomiczną całość, a zaproszeni wykładowcy starali się wskazać na znaczenie Tomaszowych rozwiązań dla współczesnych dyskusji.

spotkania 2003-2006

W czasie spotkań proponowanych w tym cyklu przyglądaliśmy się najważniejszym dziedzinom filozofii i teologii Tomasza z Akwinu, zadając pytanie o ich użyteczność i płodność dla współczesnych dyskusji. Nie chodzi tu o apologetykę, lecz o rozpoczęciu dyskusji nad wkładem filozofii i teologii określanych jako "klasyczne" w chrześcijańskie dziedzictwo. Każde ze spotkań miało formę przypominającą średniowieczną disputatio. Dlatego na każde ze spotkań zaprosiliśmy zarówno "adwokata", jak i "oskarżyciela" Tomaszowego sposobu myślenia. Obie strony miały po pół godziny, by przedstawić swe podstawowe argumenty. Dodatkowe 15 minut zarezerwowane było dla tego spośród gości, który przedstawił ogólne zarysy koncepcji Tomasza. Na końcu przewidziana była dyskusja.