Instytut Tomistyczny

29 marca - 1 kwietnia 2014 r.

Współpraca Instytutu Tomistycznego z Katedrą Teologii Moralnej i Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

czwartek, 31 października 2013 r.

W czwartek, 31 października 2013 r., odbyło się spotkanie połączone z promocją najnowszej publikacji Instytutu.

16-19 listopada 2010 r.

Zapraszamy na wykłady prof. Riccardo Quinto z Uniwersytetu w Padwie organizowane we współpracy z Instytutem Filozofii UW oraz IFiS PAN.

28 kwietnia 2009 r.

Zapraszamy na wykład prof. Michaela Sherwina OP (Fryburg), Happiness and Its Discontents - wykład tłumaczony na język polski.

Wykład prof. Williama E. Carrolla (Oxford), Creation and a Self-Sufficient Universe: Thomas Aquinas and Contemporary Science – wykład tłumaczony na język polski.

9 października 2008 r.

Sesja naukowa pod przewodnictwem Zenona Kałuży (CNRS, Paryż).