Redakcja

Rada naukowa:
dr Henryk Anzulewicz (Bonn: Albertus-Magnus Institut)
prof. Paul J.J.M. Bakker (Nijmegen: Radboud University Nijmegen)
dr Magdalena Bieniak-Nowak (Warszawa: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)
prof. Stefano Caroti (Parma: Universtà degli Studi di Parma)
Bożena Chmielowska (Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Juliusz Domański (Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
dr Wojciech Giertych OP (Watykan: Teolog Domu Papieskiego)
prof. Maarten J.F.M. Hoenen (Bazylea: Universität Basel)
prof. Ruedi Imbach (Paryż: Université de Paris-Sorbonne)
dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW (Warszawa: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)
dr Paweł Krupa OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny)
prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Michał Paluch OP (Rzym: Pontificia Studiorum Universitas a Sancto Thoma Aquinate in Urbe)
dr hab. Jacek Soszyński, prof. UW (Warszawa: Uniwersytet Warszawski)
dr Sławomir Szyller (Warszawa: Biblioteka Narodowa)
dr Ryszard Tatarzyński (Kraków: Biblioteka Jagiellońska)
prof. Jean-Pierre Torrell OP (Fryburg: Université de Fribourg)
prof. dr hab. Zofia Włodek (Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – profesor)


Komitet redakcyjny:
dr Michał Mrozek OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny – wicedyrektor) – zastępca redaktora naczelnego
dr Eliza Litak (Warszawa: Instytut Tomistyczny) – sekretarz redakcji
dr Mateusz Przanowski OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny – dyrektor)Lista recenzentów:
prof. John Berkmann (Toronto: University of Toronto)
prof. Luca Bianchi (Mediolan: Università degli Studi di Milano)
dr Magdalena Bieniak-Nowak (Warszawa: Uniwersytet Warszawski)
prof. Jean Celeyrette (Lille: Université Lille 3)
Bożena Chmielowska (Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN)
prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE (Rzym: Pontificia Università San Tommaso D'Aquino)
dr hab. Tomasz Gałuszka OP (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Wojciech Giertych OP (Watykan: Teolog Domu Papieskiego)
dr Jacek Golbiak (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Marian Grabowski (Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Wojciech Grygiel (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr hab. Grzegorz Jaśkiewicz (Warszawa: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
prof. dr hab. Stanisław Judycki (Gdańsk: Uniwersytet Gdański)
dr hab. Krzysztof Kaczmarek, prof. UAM (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Marcin Karas (Kraków: Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Kaznowski (Warszawa)
prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Paweł Klimczak OP (Kraków: Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów)
prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz (Warszawa: Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (Tarnów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Sekcja w Tarnowie)
dr Paweł Krupa OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny)
dr Piotr Lichacz (Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
prof. dr hab. Mieczysław Mejor (Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Marek Miławicki OP (Kraków: Dominikański Instytut Historyczny)
dr Michał Mrozek OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny)
dr Damian Mrugalski OP (Kraków: Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów)
dr Łukasz Mścisławski OP (Wrocław: Politechnika Wrocławska)
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (Warszawa: Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec (Warszawa: Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Kraków: Uniwersytet Jagielloński)
dr Zbigniew Pajda OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny)
dr hab. Michał Paluch OP (Warszawa: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
dr Robert Plich OP (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Łukasz Popko OP (Jerozolima: École biblique et archéologique française)
prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (Warszawa: Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Maciej Przanowski (Łódź: Politechnika Łódzka)
dr Mateusz Przanowski OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny)
prof. Andrea A. Robiglio (Leuven: Katholieke Universiteit Leuven)
dr Maciej Roszkowski OP (Warszawa: Instytut Tomistyczny)
prof. dr hab. Jacek Salij OP (Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk (Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Wiesław Szymona OP (Kraków)
prof. dr hab. Zenon Roskal (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Wojciech Surówka (Kijów: Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie)
dr Rafał Wierzchosławski (Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Łukasz Wiśniewski OP (Fryburg: Université de Fribourg)
prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk (Warszawa: Instytut Historii Nauk Polskiej Akademii Nauk / Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Robert Woźniak (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr Dagmara Wójcik-Zega (Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
dr Marta Wrzosek (Warszawa: Uniwersytet Warszawski)
dr Anna Zajchowska (Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Maciej Zdanek (Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
dr Włodzimierz Zega (Kraków / Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

Adres:
Instytut Tomistyczny,
ul. Dominikańska 2,
02-741 Warszawa
e-mail: pt(at)dominikanie.pl

© Copyright by Instytut Tomistyczny, Warszawa