Volume XXV: 2019

Philosophy — Theology
— Spiritual culture of the Middle Ages
ISSN 0860-0015
e-ISSN 2544-1000Table of Contents

„Altiora te ne quaesieris” (Sir. 3,22) The Medieval Pursuit of Wisdom.
International Conference, Tyniec, 2-6 September 2018
9
ANNE KATHRIN GREULE, LISA-MARIA KNOTHE, Knowledge and temporal felicity in Albert the Great and Alan of Lille [Summary] [PDF file]
51
MARIA BURGER, Selbsterkenntnis durch Gotteserkenntnis. Der Imago-Dei-Traktat des Albertus Magnus [Summary] [PDF file]
71
HENRYK ANZULEWICZ, „De intellectu et intelligibili” des Albertus Magnus: Eine Relektüre der Schrift im Licht ihrer peripatetischen Quellen [Summary] [PDF file]
107
MICHAŁ MROZEK OP, Główne znaczenia słowa „sapientia” w moralnej części „Summy Teologii” św. Tomasza z Akwinu [Summary] [PDF file]
143
ANDREA DI MAIO, La rappresentazione della natura in Bonaventura da Bagnoregio [Summary] [PDF file]
171
PASCALE BERMON, Sapientia. Sagesse et philosophie morale selon Robert Holcot († 1349) [Summary] [PDF file]
195
MANFRED SCHULZE, Gregor von Rimini: Wissen, Theologie und Frömmigkeit im Streit um die Erbsünde bei Maria und bei ungetauften Kindern [Summary] [PDF file]
217
MIKHAIL KHORKOV, Erfurt Carthusian treatises of the fifteenth century on mystical theology: echoes of controversies within the Carthusian Order, or evidence of a dialogue within Nicholas of Cusa? [Summary] [PDF file]

Studia historyczne i doktrynalne
243
AGATA MACHCEWICZ-GRAD, Czy habitus jest nawykiem? Analiza definicji habitusu oraz jego roli w Arystotelesowskiej teorii działania [Summary] [PDF file]
271
JANUSZ KRÓLIKOWSKI, Łacińskie tłumaczenia Pisma Świętego między V i XII wiekiem. Wybrane aspekty [Summary] [PDF file]
287
JAN GRZESZCZAK, Grecorum carnalitas. Teologia dziejów Joachima z Fiore na przykładzie interpretacji cyklu Eliasza w „Concordia Novi ac Veteris Testamenti” [Summary] [PDF file]
319
WOJCIECH WCIÓRKA, Stephen Langton on common supposition [Summary] [PDF file]
369
DAMIAN MRUGALSKI, Eschatologiczna niepoznawalność istoty Boga: próba przekroczenia metafizyki Arystotelesa w ujęciu Grzegorza z Nyssy i Tomasza z Akwinu [Summary] [PDF file]
407
MAGDALENA PŁOTKA, Bonawentura o radości [Summary] [PDF file]
429
MAREK GENSLER, MONIKA MANSFELD, The physiology of divination in Walter Burley [Summary] [PDF file]
445
JOANNA PAPIERNIK, How to measure different movements? The 14th-century treatise “De sex inconvenientibus” [Summary] [PDF file]
463
MACIEJ ROSZKOWSKI OP, Chrystus jako Nowy Adam: Wzorczość ludzkiej natury Chrystusa wg św. Tomasza z Akwinu i Matthiasa J. Scheebena [Summary] [PDF file]

Archiwum dominikańskie
493
ANTON FRANCISZEK BRYL, O dacie urodzenia Faustyna Ciecierskiego [PDF file]

Recenzje
497
WŁODZIMIERZ ZEGA, O badaniach katalogowych nad łacińskimi rękopisami średniowiecznymi na marginesie „Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu” [PDF file]
521
HENRYK ANZULEWICZ, Mor Segev, „Aristotle on Religionˮ [PDF file]